حامی (دایرکتوری تجاری افغانستان)

و حمایت از محصولات و خدمات افغانستان

حمایت ویژه

آیا آماده هستید؟

تا تجارت خود را با "حامی" به دنیا معرفی کنید

تماس با ما

کتگوری ها

آخرین اخبار

اخبار اقتصادی و تکنالوجی افغانستان

دیدن تمام اخبار

مکان ها

کابل

443  اعلان پست شده

خوست

1  اعلان پست شده

هرات

35  اعلان پست شده

تخار

2  اعلان پست شده

بلخ

17  اعلان پست شده

دبی

1  اعلان پست شده

لغمان

1  اعلان پست شده

ننگرهار

11  اعلان پست شده

بامیان

2  اعلان پست شده

پکتیا

1  اعلان پست شده

جوزجان

2  اعلان پست شده

کندهار

4  اعلان پست شده

کاپیسا

1  اعلان پست شده

غزنی

1  اعلان پست شده

پروان

1  اعلان پست شده